Gözden kaçırmayın

Sağlıklı Bir Ramazanımız Olsun Sağlıklı Bir Ramazanımız Olsun

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, Adalet Fakültesi Hukuk Bölümü Müşaviri Sultan Akseki Bozok, yasaların rolünü vurguladı. Bozok'un konuşmasında, 6284 Sayılı Kanun'un kadınları nasıl koruma altına aldığı ve atılan adımların önemi anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin bireysel bir sorun olmadığı, toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. 6284 Sayılı Kanun sayesinde, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması için tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

6284 Sayılı Kanun kapsamında, şiddet uygulayan veya uygulama tehlikesi bulunan kişilere karşı çeşitli yaptırımlar ve önleyici tedbirler bulunuyor. Kadınların korunması ve desteklenmesi noktasında yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı. Bu tür yasaların toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında kilit bir rol oynadığına dikkat çekildi.

6284 Sayılı Kanun, şiddet mağduru kadınlara acil koruma kararı alabilme, barınma ve danışmanlık gibi destekleyici hizmetler sunulmasını içeriyor. Bu konunun kamuoyunda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiği vurgulandı. Şiddet mağdurlarının topluma adapte olma sürecinin hukuki düzenlemelerle desteklenmesinin önemi üzerinde duruldu. Toplumun bu konuda duyarlı ve bilinçli olması gerektiği ifade edildi.

#kadın #şiddet #yasalduzenlemeler #toplumsalcinsiyeteşitlik #farkındalık #toplumduyarlılığı